top of page

O NÁS

HR Fórum vzniklo ako reakcia na dnešné výzvy, a prináša pravidelné poznatky z oblasti HR manažmentu pre našich členov. Ponúkame praktické riešenia nielen pre všeobecné, ale aj na špeciálne problematiky v oblasti HR.

Našou spoľahlivou a odbornou prácou prispievame k realizácií krátkodobých a dlhodobých plánov v oblasti personálnej agendy.

Od roku 2021 fungujeme ako občianska organizácia s názvom HR Fórum.

 

Cieľom občianskeho združenia je slúžiť ako nezávislý zdroj odborníkov z oblasti ľudských zdrojov. Občianske združenie chce byť centrom odborných informácií, kde si členovia združenia môžu navzájom pomáhať pri riešení ich najbežnejších odborných problémov. Občianske združenie chce prispievať nielen k rozvoju regionálneho HR trhu, ale aj k vytvoreniu širšej odbornej komunity, a to prostredníctvom rôznych podujatí a workshopov. Na týchto podujatiach a workshopoch  budú mať členovia občianskeho združenia priestor, aby sa podelili o svoje pracovné skúsenosti z oblasti HR, prizvaní odborníci budú interaktívne odpovedať na aktuálne otázky a problémy a odborné prednášky budú tiež prístupné pre členov komunity.

Business Meeting

HR Fórum vzniklo ako reakcia

na dnešné výzvy.

Hlavný sponzor HR Fóra je WHC Slovakia

Chcete byť našim partnerom?

Pre viac info kontaktuje nás s dôverou.

bottom of page