top of page

3. Vytvorenie „zážitku“ v HR procesoch - prepúšťanie alebo nový začiatok

Bohužiaľ existujú také ľudské záležitosti, ktoré nemožno vylúčiť z procesov HR. Sú chvíle, keď nemôžeme pokračovať v spolupráci s konkrétnym zamestnancom. Navyše je celkom bežné, že daný zamestnanec u nás už nemôže pokračovať.Ako je však možné vytvoriť si „skúsenosť“ v prípade skončenia pracovného pomeru?


Najprv sa pozrime na najbežnejšie dôvody skončenia pracovného pomeru:


  • Niekedy nás niekto opustí, pretože v jeho živote došlo k nejakej pozitívnej zmene. To zvyčajne znamená novú prácu s lepšími podmienkami.

  • Je tiež bežné, že niekto nie je spokojný so svojou prácou, preto sme nútení ho prepustiť.

  • Ako zamestnávatelia musíme tiež splniť očakávania zamestnanca, a ak ich nenaplníme, rozhodnú sa odísť od nás.

  • Existujú aj prípady, keď nás zmeny v ekonomike prinútia prepúšťať väčšie množstvo pracovníkov.

Ďalšími negatívnymi zmenami v živote zamestnancov sú aj zdravotné alebo rodinné problémy, ktoré im bránia v ďalšej práci.


Nech sa stane čokoľvek, snažíme sa podľa týchto bodov vytvoriť istý druh zákazníckej skúsenosti, aj keď je pracovný pomer ukončený.


  • v prípade výpovede si vypočujte dôvody, zaznamenajte si ich a dôkladne to prešetrite s vedením

  • komunikujte pozitívne aj v prípade výpovede, vyjadrujeme ľútosť nad tým, že prichádzame o zamestnanca. Ak ss jedná o naozaj veľmi dobrého zamestnanca, uistime si s ním, že sme kedykoľvek otvorení jeho návratu.

  • v prípade prepustenia čo najpresnejšie opíšte dôvody. Nikdy nepodľahnite osobnej zaujatosti.

  • v prípade prepustenia, pokiaľ je to možné, ponúknuť ďalšie spoločnosti, ktorým môžeme daného zamestnanca poslať s odporúčacím listom


Mgr. Gábor Madari

manažér marketingu


16 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page