top of page

9. HR Fórum Konferencia - zhrnutie konferencie

Tento rok 26. mája sa v Dunajskej Strede konala 9. konferencia HR Fórum. Konferenciu zorganizovalo združenie HR Fórum s podporou WHC Slovakia.
Konferencia sa začala vystúpením JUDr. Simony Dušekovej Schustekovej, PhD., LL.M., ktorá predstavila aktuálne novinky z oblasti pracovného práva. Vo svojej prezentácii sa osobitne venovala aj právnemu rámcu pre možné zamestnávanie pracovníkov z Ukrajiny.

Nasledovala prezentácia spojená s workshopom, ktorú predniesla PhDr. Aneta Vančová, PhD., PCC. Jej témou boli psychologické aspekty výberu a rozvoja správnych zamestnancov. Publikum sa zapojilo do prezentácie a získalo nové a praktické poznatky o psychologickom pozadí procesu výberu a vývoja.Ing. Tomas Kamenický, zástupca WHC Slovakia, predniesol praktickú prezentáciu o zamestnávaní zahraničných pracovníkov. Publikum sa mohlo oboznámiť s reálnymi procesmi a prebehla odborná diskusia medzi prednášajúcim a publikom.

Na záver konferencie sa účastníci mohli dozvedieť, ako sa dá virtuálna realita využiť v oblasti ľudských zdrojov. Po prezentácii Zsolta Meszlényiho mali poslucháči možnosť vyskúšať si, aké to je prezrieť si areál spoločnosti vo virtuálnej realite.
Ďakujeme Vám všetkým za Vašu účasť. Prezentácie nájdete na našej webovej stránke po registrácii.28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page