top of page

Ako ďalej na Slovensku?

Updated: Dec 14, 2022

Poradenská spoločnosť PwC a magazín Forbes zisťovali, aký vývoj očakávajú CEOs na Slovensku v najbližších 12 mesiacoch. 105 CEOs na Slovensku vyjadrilo svoj názor 31. augusta – 21. septembra 2020 a 143 CEOs v období 1. decembra 2019 – 31. januára 2020.
Závery vyplývajúce z prieskumu:


CEOs na Slovensku sú optimistickejší teraz v septembri, ako boli pred pandémiou


Tretina CEOs očakávala krízu, ale nie takú ako v roku 2009. V januári ešte pred pandémiou sa 10-krát viac CEOs než pred dvomi rokmi vyjadrilo, že sa svetová ekonomika spomalí. Recesia visela vo vzduchu, ale nebolo jasné, aká bude a čo ju spustí.


CEOs dôverujú svojim firmám a silno veria, že zvládnu výzvy v najbližšom období, ale pochybujú o nových príležitostiach na získanie tržieb


CEOs na Slovensku veria, že ich spoločnosti zvládnu zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie, udržať talenty, riadiť pohodu a morálku zamestnancov, zladiť potreby všetkých zainteresovaných strán. Ale už menej z nich, 37 % je presvedčených, že nájdu nové príležitosti na získanie tržieb.


CEOs dôverujú svojim firmám a silno veria, že zvládnu výzvy v najbližšom období, ale pochybujú o nových príležitostiach na získanie tržieb


CEOs na Slovensku veria, že ich spoločnosti zvládnu zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie, udržať talenty, riadiť pohodu a morálku zamestnancov, zladiť potreby všetkých zainteresovaných strán. Ale už menej z nich, 37 % je presvedčených, že nájdu nové príležitosti na získanie tržieb.


Až 62 % CEOs nezvažuje odloženie alebo zrušenie plánovaných investícií v dôsledku COVID-19, a plánujú realizovať investície do IT, prevádzky a digitálnej transformácie


Dobrá správa je, že takmer dve tretiny CEOs nerozmýšľajú nad zrušením plánovaných investícií. CEOs na Slovensku plánujú najviac urýchlenie automatizácie a zavedenie nových spôsobov práce, zmenu bezpečnostných opatrení a požiadaviek na pracovisku a zlepšenie práce na diaľku.


CEOs vo svete sa v januári 2020 vyjadrili, že zvyšovanie digitálnych zručností zamestnancov má veľmi pozitívny vplyv na výsledky firiem a optimizmus


Firmy, ktoré vytvorili najväčší pokrok v oblasti zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, dosahujú lepšie obchodné výsledky vrátane lepšej podnikovej kultúry, vyššej produktivity práce, vyššieho rastu tržieb, ľahšie získavajú a udržia si talenty, dosahujú väčšie inovácie a menšie rozdiely v želaných a dosiahnutých zručnostiach zamestnancov.


Klimatické zmeny ako príležitosti vidia skôr CEOs vo svete než na Slovensku


CEOs vo svete dvakrát častejšie než pred 10 rokmi počítajú s tým, že aktivity firiem na zvrátenie klimatických zmien zlepšia povesť firmy a prinesú firme významné príležitosti v oblasti nových produktov a služieb.


Celú komplexnú správu prieskumu si stiahnite tu.


Tento príspevok bol založený na záklede prieskumu Forbes a PwC Slovensko.


10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page