top of page

Ako prežiť neistotu?

Po zvládnutí krízového obdobia, keď ekonomika znova začne fungovať mnoho spoločností sa bude musieť vyrovnať s veľkou neistotou. Bude sa to týkať najmä trhu pracovných síl a prepúšťania, no zároveň, treba byť pripravený aj na situáciu, že každá spoločnosť bude potrebovať novú kvalifikovanú pracovnú silu. Aké sú naše možnosti v tomto prípade? Na tieto otázky hľadáme odpovede.
Pracovná sila a objednávky?


Objem objednávok počas neistého obdobia má tiež meniacu sa tendenciu. Pri reštartovaní ekonomiky sa môže stať, že spoločnosť náhle dostane viac objednávok, preto bude potrebovať aj adekvátny počet pracovnej sily. Na druhej strane sa môže stať, že objem objednávok bude mať kolísavý charakter aj v rámci krátkeho obdobia, čo naopak predurčuje náhle prepúšťanie.


Práve pre uvedené situácie je najvýhodnejším a najefektívnejším riešením personálny leasing, tzv. dočasné prideľovanie pracovných síl.


Personálny leasing v zásade znamená prenájom pracovníkov, kedy má zamestnanec pracovnú zmluvu uzatvorenú s personálnou spoločnosťou, ale prácu vykonáva pre užívateľského zamestnávateľa. Pre spoločnosti je výhoda v tom, že príjem zamestnanca, ako aj vypracovanie pracovných zmlúv a skončenie pracovného pomeru je v réžii sprostredkovateľskej spoločnosti. Spoločnosť sa nemusí teda zaoberať náborom a výberom zamestnancov, uzatváraním zmlúv, ostatnými druhmi administratívnej povinnosti a reklamou, na ktorých tak ušetrí značné množstvo času a finančných prostriedkov. Výhodou pre zamestnancov je, že ich aj napriek neistej situácii môže personálna spoločnosť zaradiť na iné pracovné miesto, kde ich práve potrebujú.

Čas na inováciu


V týchto časoch je zaujímavým a efektívnym riešením aj využívanie služby sprostredkovania pracovnej sily. Ide o službu založenú za odmenu. Klient predmetnú odmenu zaplatí iba vtedy, ak sprostredkovateľská spoločnosť uspeje v prezentovaní vhodného kandidáta, ktorý bude následne prijatý do zamestnania. To znamená, že pre zákazníka prakticky neexistuje žiadne riziko. Skutočnými víťazmi hospodárskej neistoty sú vždy tí, ktorí sú odvážni a schopní inovácie. Súčasná situácia je vhodná na to, aby sa spoločnosti zaoberali otázkou kvalitatívnej výmeny svojich pracovných síl.


Vhodným riešením na to je práve sprostredkovanie práce.


Jedná sa o diskrétne a efektívne riešenie pre spoločnosť, ktorá plánuje uskutočniť kvalitatívnu, alebo kvantitatívnu zmenu ľudských zdrojov. V takom prípade sa oplatí poveriť profesionálnu personálnu agentúru, ktorá inzeruje a realizuje nábor a výber personálu; a podľa potreby organizuje aj niekoľko kôl náborových stretnutí, aby svojmu objednávateľovi predstavila toho najvhodnejšieho kandidáta.


Dôležitá je diskrétnosť, preto v inzerciách nie je uvedený názov objednávateľa, aby sa predchádzalo nepríjemným pracovným konfliktom.


Chcete vedieť viac? Objednajte si svoju online konzultáciu ZADARMO na adresu hr@pannonhrforum.com.

Platená inzercia.

Pre viac informácií o možnostiach kontaktujte hr@pannonhrforum.com

39 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page