top of page

Ako vyzerá nezamestnanosť na Slovensku?

Updated: Dec 14, 2022

Napriek pretrvávajúcej globálnej pandémii a prísnym opatreniam si v decembri minulého roka našlo prácu 8201 nezamestnaných. Stabilitu trhu práce naďalej potvrdzuje iba mierny nárast miery evidovanej nezamestnanosti, ktorá sa zvýšila

o 0,19 percentuálneho bodu. Počet voľných pracovných miest v decembri prekročil hranicu 66 000.
Situácia na pracovnom trhu je stabilná. Miera evidovanej nezamestnanosti v decembri 2020 bola na úrovní 7,57 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne vzrástla o 0,19 p. b. (v novembri 2020 7,38 %). Táto hodnota je však o viac ako 1 p. b. nižšia v porovnaní s decembrom 2016. Medziročný nárast je na úrovni 2,65 p. b. (december 2019: 4,92 %). Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 207 184 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 5 236 osôb.


Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v decembri 2020 na úrovni 8,30 %. Medzimesačne, v porovnaní s novembrom, vzrástla o 0,16 p. b. Úrady práce evidovali celkovo 227 341 ľudí bez práce, čo je o 4 365 osôb viac ako v novembri 2020. Podľa doby evidencie je až 79 667 uchádzačov evidovaných viac ako 12 mesiacov.


Celkovo bolo v decembri 2020 z evidencie vyradených 10 269 uchádzačov o zamestnanie, z toho 182 pre nespoluprácu a ďalších 1 886 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.). Na trhu práce sa uplatnilo 8 201 osôb.


V decembri 2020 úrady práce evidovali 66 493 voľných pracovných miest . Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 19 189 miest (podiel 28,86 %) a najmenej v Košickom kraji 3 585 (podiel 5,39 %).


Podrobné štatistiky si nájdete na stránku Ministerstva práce kliknutím sem.


Prevzaté zo stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

26 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page