top of page

Ako vyzerá nezamestnanosť na Slovensku?

Miera evidovanej nezamestnanosti začiatkom tohto roka mierne stúpla. Napriek tomu sa však v januári s hodnotou 6,96 percenta naďalej udržala pod hranicou 7 percent. A to už štvrtý mesiac v rade. V porovnaní s vlaňajším decembrom si prácu našlo aj viac mladých do 29 rokov a dlhodobo nezamestnaných.
Inštitút sociálnej politiky si nárast nezamestnanosti vysvetľuje hlavne prevládajúcou neistotou ohľadne budúceho ekonomického vývoja. Túto neistotu odzrkadľuje aj Indikátor ekonomického sentimentu, ktorý klesol v porovnaní s decembrom 2021, a to najmä kvôli poklesu dôvery spotrebiteľov.


Na trhu práce sa v januári uplatnilo 12 672 uchádzačov o zamestnanie. Je to o 5 097 osôb, a teda o 67,29 %, viac ako počas predošlého mesiaca. Nové pracovné uplatnenie si našlo aj viac mladých do 29 rokov a dlhodobo nezamestnaných.

Napriek tomu Inštitút sociálnej ekonomiky predpokladá, že v najbližšom období budeme svedkami ďalšieho mierneho nárastu nezamestnanosti, ktorý opäť vystrieda pokles. Prípadné úplne otvorenie ekonomického života na Slovensku, ako aj v okolitých krajinách, by malo byť sprevádzané nárastom zamestnanosti a súbežným poklesom nezamestnanosti. Ďalším stimulom pre slovenský trh práce môže byť aj dočerpávanie zdrojov kohéznej politiky a prísun prvých peňazí z Plánu obnovy. Okrem toho môže pomôcť aj nastavenie politiky Európskej centrálnej banky a uvoľnenie úzkych miest v dodávateľských reťazcoch.

Viac si nájdete na stránku Ministerstva práce.Prevzaté zo stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page