top of page

Ako vyzerá nezamestnanosť na Slovensku?

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci úroveň 6,67 percenta. Pri medzimesačnom porovnaní klesla o 0,19 percentuálneho bodu. Zníženie nezamestnanosti pokračuje už druhý mesiac po sebe. Štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ukazujú pokračujúci prudký rast počtu voľných pracovných miest. Črtá sa tak oživenie na trhu práce.




Štatistika nezamestnanosti – marec 2022:

 • Miera evidovanej nezamestnanosti: 6,67 % (6,86 % vo februári 2022, 7,98 % v marci 2021).

 • Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov: 7,29 % (7,48 % vo februári 2022, 8,58 % v marci 2021)

 • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie: 180 265 (185 383 osôb vo februári 2022, 218 627 osôb v marci 2021).

 • Celkový počet evidovaných uchádzačov : 197 060 ( 202 049 vo februári 2022, 234 942 v marci 2021).

 • Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných ľudí: 90 108 (najnižší stav za posledných 12 mesiacov).

 • Počet evidovaných nezamestnaných do 25 rokov: 23 511 (najnižší stav od marca 2020).

 • Počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov: 43 621 (najnižší stav od marca 2020) .

 • Na trhu práce sa v marci uplatnilo 13 657 uchádzačov o zamestnanie (najviac od 9/2021, 12 433 vo februári 2022).

 • Celkovo bolo z evidencie vyradených 17 918 uchádzačov o zamestnanie . Pre nespoluprácu to bolo 681 osôb, z iných dôvodov bolo vyradených 3 580 osôb (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

 • Počet voľných pracovných miest: 85 676 (79 018 vo februári 2022). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji – 25 228 miest (podiel 29,45 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 857 (podiel 4,50 %).

 • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov : 41 612.

 • Počet nahlásených hromadných prepúšťaní: 5 (počet ohrozených zamestnancov bol 231)


Viac si nájdete na stránku Ministerstva práce.


Prevzaté zo stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

23 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page