top of page

Dôvera podnikateľov na Slovensku

Updated: Dec 14, 2022

Dôvera podnikateľov v januári 2021 klesla na najnižšiu úroveň od prvej vlny pandémie. Januárové sprísnenie reštrikcií prinieslo výrazné zvýšenie pesimizmu u podnikateľov v službách, v menšej miere u spotrebiteľov, v priemysle a v obchode. V stavebníctve zostala dôvera na úrovni minulého mesiaca.

Ekonomická nálada na Slovensku bola v januári 2021 pesimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 4,8 bodu a dosiahol hodnotu 80,6 bodu. Nadobudol tak najnižšiu hodnotu od júna minulého roka a značne sa vzdialila od svojej úrovne spred pandémie koronavírusu.


Dôvera sa v januári 2021 výrazne znížila v službách, v menšej miere u spotrebiteľov, v priemysle a v obchode. V stavebníctve zostala na úrovni minulého mesiaca. Aktuálna hodnota IES je o 18,6 bodu horšia ako v rovnakom období minulého roka a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 21,9 bodu. Nižšie hodnoty IES boli historicky len v priebehu siedmich mesiacov počas finančnej krízy v roku 2009 a tri mesiace v minulom roku po nástupe plnej vlny pandémie Covid-19.


Dôvera v ekonomiku sa výrazne znížila u podnikateľov v službách. Sezónne očistenýindikátor dôvery v januári po predchádzajúcom náraste opäť klesol, jeho hodnota (-24,3) sa v porovnaní s decembrom znížila o 7,6 p. b. a medziročne až o 26,3 bodu. Aktuálna hodnota sa nachádza o 48,6 bodu pod úrovňou dlhodobého priemeru.


Vývoj bol ovplyvnený pesimistickejšími hodnoteniami dopytu za posledné tri mesiace, ale najmä očakávaného dopytu, pričom podnikateľskú situáciu respondenti hodnotili priaznivejšie. S nižším dopytom rátajú takmer vo všetkých odvetviach služieb, výnimkou je len doprava a skladovanie, kde očakávajú mierne zlepšenie. Zníženie dopytu zaznamenali najviac v ubytovacích a stravovacích službách,

v umení, zábave a rekreácii.


Dôvera podnikateľov v stavebníctve zostala v januári na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-47,5). Aktuálny výsledok je ale pod úrovňou dlhodobého priemeru o 23,5 bodu. Nepriaznivý vývoj hodnotení očakávanej zamestnanosti bol eliminovaný priaznivým vývojom celkovej úrovne objednávok. V nasledujúcich troch mesiacoch predpokladá znižovanie stavu zamestnanosti 38 % oslovených podnikateľov

v stavebníctve.

Indikátor dôvery v obchode po decembrovom raste klesol v januári o 1,3 p. b. na hodnotu 2. Pokles bol ovplyvnený najmä rastom zásob tovarov a negatívnejším hodnotením súčasných podnikateľských aktivít. Negatívne hodnotenia prevládajú v predaji a oprave motorových vozidiel, v maloobchode s pohonnými hmotami a v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu.


Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

19 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page