top of page

Jednoduché riešenie pre gastronómiu

Updated: Dec 14, 2022

Vy, ako prevádzkovatelia v gastronómii čelíte nemalej úlohe – musíte sa prispôsobiť opatreniam Covid-19 a možno zvažujete i prepustenie zamestnancov, ba niektorí z Vás aj zatvorenie prevádzky.
V oblasti ľudských zdrojov Vám vieme vykriť riziko tým, že naša spoločnosť preberie zamestnancov do vlastného kmeňa, ktorí ale naďalej ostávajú pracovať vo Vašom podniku. Pracovno-právne a mzdové záležitosti tak prechádzajú do našich kompetencií, preto neznášate už žiadne riziko v súvislosti s prepúštaním zamestnancov.


Zo dňa na deň nám môžete oznámiť, že nepotrebuje „službu“ zamestnávania – leasingu dotyčného zamestnanca, následne vybavíme všetky potrebné úkony súvisiace s ukončením pracovného vzťahu. Existuje väčší predpoklad, že naša personálna agentúra nájde uplatnenie pre človeka v inej firme, resp. po upokojení situácie budete ho môcť znova zamestnať.

V našej databáze uchádzačov nájdete F&B manažérov, riaditeľov hotela, čašníkov, kuchárov. V tomto období máte príležitosť naplánovať a uskutočniť kvalitatívnu výmenu Vašich zamestnancov.

Ak by vám vyhovovala taká konštelácia riešenia momentálnej situácie a chceli by ste sa dozvedieť viac o možnostiach, prosím obráťte sa na nás.


PhDr. Alžbeta Csicsai

riaditeľka pobočky

0915 955 618

csicsai.alzbeta@pannonwork.sk


59 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page