top of page

Konferencia a spustenie nového online HR platformu

Naša spoločnosť už siedmy krát zorganizovala odborné stretnutie v Dunajskej Strede pre svojich aktuálnych a potencionálnych partnerov. Sme v aktívnom kontakte s HR manažérmi a špecialistami v regióne. Dôležitou súčasťou týchto stretnutí je aj HR Fórum, ktorý poskytuje skvelú príležitosť na diskusiu

o aktuálnych problémoch, o zmenách v právnych otázkach, o rozvoji spoločnosti,

o firemnej komunikácii a na diskusiu o ďalších dôležitých a zaujímavých otázkach.Naše posledné podujatie sa uskutočnilo 30. septembra 2020 s prezentáciami na témy ovplyvňujúce každodennú prácu profesionálov.


JUDr. Simona Dušeková Schuszteková hovorila o právnych podmienkach zamestnávania osôb z krajín mimo EÚ a o dôležitých aktuálnych právnych otázkach týkajúcich sa novelizácie Zákonníku práce od 01.03.2021.


László Mezriczky, majitel spoločnosti Ispiro Consulting z Budapešti, hovoril o tom, že z dôvodu pandemickej situácie vznikajú hybridné organizácie – práca na pracovisku a súčasne práca z domu vytvoria riziká a príležitosti vzniknutých nových vzťahov v rámci firemnej kultúry.


Zsadány Vécsey, vedúci budapeštianskej spoločnosti Aleas Simulation predstavil aplikáciu na hodnotenie a rozvoj vodcovských kompetencií s názvom Fligby. Flow is a Good Business je vyvinutý na základe princípov a teórie Dr. Mihálya Csikszentmihályiho, uznávaného sociálneho psychológa.


Celá konferencia je dostupná pre členov HR Fóra, ako aj prezentácie a odborné materiály našich prednášajúcich.


30 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page