top of page

Nároky na nových zamestnancov

V roku 2020 sa takmer všetko zmenilo – napriek tomu, že nové technológie už dlhé roky existujú, nikdy sme ich nevyužívali v takom rozsahu, ako teraz. To znamená, že sa zmenili aj nároky na nových zamestnancov, hlavne čo sa týka ich technických zručností.

Základné „Office“ vedomosti už nestačia


Áno, základný balík Microsoft Office je nevyhnutný v každodennej práci. Musíme si ale uvedomiť, že pre prácu na dialku nepoužívame len klasické počítačové prostredie. Mobilné telefóny a tablety sa dostali viac do popredia a čoraz častejšie využívame rôzne aplikácie na vytvorenie dokumentov a tabuliek, resp. na ich zdielanie s kolegami. To znamená, že noví kolegovia musia ovládať prácu s rôznymi aplikáciami v záujme efektívnej spolupráce v rámci firmy a s partnermi.


Videohovor je nová porada


Táto veta je už pravdou od marca, videokonferencie sa stali bežnou súčasťou nášho pracovného života. Každý zamestnancec preto musí poznať technické základy týkajúce sa videohovorov. Každý zamestnanec musí vedieť zapnúť kameru, mikrofón, vedieť akceptovať pozvánky od partnerov na online konferencie a taktiež vytvoriť pozvánky. Sú to bežné veci, ale nie všetci sme technicky zdatní, aby sme sa to vedeli hneď naučiť.


Zdielanie dokumentov


Každý vie kde je predmetný priečinok na počítači, ktorý dokument sa kde nachádza. Od marca to ale nastačí, nakoľko posledné mesiace pracujeme prevažne z domu a vyzerá to tak, že nie je to len sezónny trend, ale budúcnosť. Zdielanie dôležitích dokumentov je priorita, ak chceme udržať rýchlosť a efektívnosť kolektívu. Z toho vyplýva, že aj manažéri ľudských zdrojov budú využívať základné technologické postupy na zdielanie firemných dokumentov pri pracovných pohovoroch.


Ľudské schopnosti


Samozrejme pri práci nepoužívame len technológie. Svet je iný, zmeny zostanú aj po pandémií. Napriek tomu, že žijeme v období sociálného dištancovania (social distancing), základné ľudské schopnosti sú stále veľmi dôležité. Empatia, komunikácia, pozornosť a schopnosť porozumenia sú klúčové atribúty ľudských vlastností, ktoré zostávanjú nemenné.


Na záver sme pre Vás pripravili niekoľko nástrojov, prostredníctvom ktorých môžete zvýšiť produktivitu spoločnosti:


  • Microsoft Teams

  • Google Docs

  • Google Hangouts

  • Evernote

  • Dropbox

  • iCloud

  • WeTransfer

  • Todoist

  • Trello

22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page