top of page

Nenaleťme podvodníkom!

Určite ste počuli správu APAS, že sa zvyšuje počet hlásení a sťažností na personálne agentúry a náborové spoločnosti, ktoré sa dopúšťajú podvodných praktík.
S odvolaním sa na problémy súčasného trhu práce a nedostatok pracovnej sily sa čoraz viac dočasných a sprostredkovateľských agentúr snaží ponúkať domácim spoločnostiam zahraničných pracovníkov.


Situácia však nie je taká jednoduchá. V mnohých prípadoch takéto agentúry dočasného zamestnávania nepoznajú celý zákonný postup umiestnenia zahraničného pracovníka na slovenskom trhu. To vedie k mnohým nepríjemnostiam - strate pracovnej sily, sankciám a v niektorých prípadoch aj k značným finančným stratám.


"Spoločnosť WHC Slovakia má dlhoročné skúsenosti so zamestnávaním zahraničných pracovníkov a pozná celý proces a povinnosti s ním spojené. Každodenne ich uplatňujeme v praxi a čerstvo reagujeme na všetky zmeny v pravidlách.

Vieme, koľko môže spoločnosť stratiť, ak sa v procese zistí, že pracovník nie je legálne zamestnaný prostredníctvom sprostredkovateľskej spoločnosti. Všetkým zamestnávateľským spoločnostiam odporúčame, aby starostlivo zvážili, s kým spolupracujú, a boli veľmi opatrní."


Ak potrebujete skutočné rady, ktoré fungujú aj v praxi, tím WHC Vám rád pomôže a podporí Vás v tomto procese.


Tím Pannon HR Fórum


Spoločnosť WHC Slovakia je dlhodobým sponzorom HR Fóra.

6 views0 comments
bottom of page