top of page

Nové riešenie pre výrobné problémy

Updated: Jan 20, 2022

Každá výrobná spoločnosť sa mnohokrát stretáva s opakujúcim problémom. Nie je to nič iné ako hľadanie rovnováhy medzi zabezpečením výroby a pracovnou silou. Príliš veľa objednávok – málo zamestnancov, objednávky klesajú - čo s prijatými zamestnancami?

Riešením môže byť outsourcing výrobných procesov, pri ktorom spoločnosť vykonáva outsourcing výrobu na podnikateľskej báze.


Výrobný outsourcing Vám rieši nasledovné situácie:


1. vo výrobe – pri nedostatku výrobnej kapacity, keď sa nedajú delegovať existujúci zamestnanci na iné projekty


2. pri objednávkach – v prípade krátkych dodacích lehôt, nedostatku zamestnancov na

splnenie výrobných plánov


3. pri pracovných síl – nekvalifikovaná pracovná sila, nedostatočný počet zamestnancov

Najbežnejšie a najbolestivejšie problémy sú:

• nedostatočná pracovná sila

• dodržiavanie termínov

• nedostatok výrobných priestorov

• fluktuácia

• obmedzené príležitosti na presun existujúcich pracovníkov


Hlavné výhody outsourcingu sú:

• prácu poskytuje partner

• partner poskytuje správnu pracovnú silu

• úľava od zaťaženia

• úľava od všetkých HR aktivít

• uvoľnia sa výrobné kapacity

• uvoľnia sa skladovacie kapacity

• flexibilnejšia správa objednávok

Tomu všetkému sa dá vyhnúť, ak využijete výrobný outsourcing. Počas outsourcingu Vám poskytneme prácu na podnikateľskej báze. Ste oslobodení od všetkých HR aktivít. Vaša skladová kapacita sa uvoľní a svojich existujúcich zamestnancov môžete presunúť na iné oddelenie.
Platená inzercia.

Pre viac informácií o možnostiach kontaktujte hr@pannonhrforum.com56 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page