top of page

Pokles dôvery podnikateľov v priemysle zatienil rastúci optimizmus v ostatných zložkách ekonomiky

Updated: Dec 14, 2022

S postupným uvoľňovaním protipandemických opatrení sa v máji medzimesačne výrazne zvýšila dôvera podnikateľov v obchode, službách a stavebníctve, mierne aj u spotrebiteľov. Značne sa znížil optimizmus podnikateľov v priemysle, čo sa prejavilo aj poklesom hlavného ukazovateľa dôvery.
Dôvera podnikateľov a hodnotenie aktuálneho stavu ekonomiky a podnikania či blízkych očakávaní vývoja bola v sledovaných oblastiach ekonomiky vyššia ako v máji pred rokom. Súčasne aktuálne hodnoty indikátorov, ktoré vyjadrujú stav dôvery, sú tiež nad úrovňou dlhodobého priemeru (s výnimkou spotrebiteľskej dôvery a dôvery v priemysle).

Napriek tomu trendu hlavný ukazovateľ - indikátor ekonomického sentimentu (IES) po sezónnej úprave medzimesačne klesol o 1,2 bodu na hodnotu 103,1 v dôsledku poklesu dôvery manažérov v priemysle. Ekonomická nálada na Slovensku tak bola v máji, po výraznom zlepšení v predchádzajúcich dvoch mesiacoch, mierne pesimistickejšia. Z dlhodobého hľadiska je ale druhá najvyššia za posledné tri roky.


Po dvojmesačnom raste opäť výraznejšie klesla dôvera podnikateľov v priemysle. Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave tak v máji poklesol o 10 percentuálnych bodov (p. b.) na hodnotu 0,3. Vývoj nepriaznivo ovplyvnili najmä očakávania zníženia produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch a to najmä vo výrobe dopravných prostriedkov, ostatných nekovových výrobkov a počítačov ako aj vo výrobe elektronických a optických výrobkov.

Tretí mesiac po sebe výraznejšie rástla dôvera v službách a dostala sa na najvyššiu úroveň od marca 2012. Sezónne očistený indikátor dôvery v službách sa medzimesačne zvýšil o 6,3 p. b. na hodnotu 27,3. Dostal sa tak nad úroveň dlhodobého priemeru o 7,3 bodu. Vývoj indikátora bol ovplyvnený optimistickejšími hodnoteniami podnikateľskej situácie a dopytu za posledné tri mesiace. Väčšiu spokojnosť vyjadrili takmer všetky odvetvia, najmä ubytovacie a stravovacie služby, informácie a komunikácia, ako aj umenie, zábava a rekreácia.

Aj atmosféra u spotrebiteľov na Slovensku bola na začiatku mája mierne optimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne vzrástol o 1,4 bodu na hodnotu -21,1 a dosiahol tak najpriaznivejší výsledok od hlbokého prepadu v apríli minulého roka. Aktuálny výsledok sa nachádza mierne pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 1,6 bodu). V porovnaní s aprílom aj s rovnakým mesiacom pred rokom boli spotrebitelia výrazne optimistickejší pri hodnotení vývoja nezamestnanosti. Pesimizmus narástol v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie krajiny a finančnej situácie domácností.

Indikátor dôvery v obchode v máji vzrástol na hodnotu 16,7 (o 6,4 p. b.) a je tak najvyšší od marca minulého roka. Úroveň dlhodobého priemeru prekročil o 5,2 bodu. Viac pozitívnych hodnotení sa prejavilo v názoroch na súčasné, ako aj očakávané podnikateľské aktivity (zo sezónne očistených údajov).

Medzi podnikateľmi sa v máji výraznejšie zvýšila dôvera aj v stavebníctve, a to oproti aprílu o 5 p. b. na -20,5 bodu. Indikátor dôvery v stavebníctve však zostáva v záporných číslach (pesimistické odpovede u podnikateľov v stavebníctve však prevažovali aj pred pandémiou). Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 3,5 bodu. Stavebníci priaznivejšie hodnotili celkovú úroveň objednávok a pribudlo podnikateľov, ktorí uvádzali zvýšenú stavebnú aktivitu.


Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

16 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page