top of page

Pozvánka na ONLINE KONFERENCIU

Updated: Dec 14, 2022

HR Fórum a WHC Slovakia každý rok usporiadúva odborné stretnutie pre svojich aktuálnych a potencionálnych partnerov. V poradí už 8. HR konferencia sa tentokrát uskutoční v online priestore vzhľadom na momentálnu pandemickú situáciu.
Termín:

27. 05. 2021


Prednášajúci:


JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD. LL.M.

1. Novela Zákonníka práce účinná do 1.3.2021 a jej dopady v praxi

2. Aktuálne trendy v zamestnávaní príslušníkov tretích krajín


PhDr. Silvia Porubänová

Vplyv COVID-u 19 (nielen) na pracovný trh na Slovensku. Problémy, výzvy, očakávania.


Program sa neustále rozširuje...


Účasť je bezplatná, vyžaduje však registráciu.


Registrujte sa na adresu hr@pannonhrforum.com


27 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page