top of page

Reštartovanie firemnej komunikácie

Veľa z nás je presvedčených o tom, že život bude odlišný po koronakríze. Či sa to aj naozaj stane a v akom rozsahu, momentálne nevie povedať nikto. Isté je, že sme nadobudli nové skúsenosti a prišli sme na to, že veľa vecí môžeme robiť inak, ako za normálnych okolností.


Tie isté princípy platia aj v oblasti novej trhovej súťaže. Práve v tomto období by bolo vhodné prehodnotiť našu prácu, do akej miery bola efektívna, aké prínosy mala pre organizáciu a čo by sme mali robiť inak. Oplatí sa odraziť od samotného vyhodnocovania firemnej komunikácie. Práve komunikácia predurčuje rámec spolupráce a výmeny informácií. Všetko, čo sa deje v tomto priestore, priamo alebo nepriamo ovplyvňuje celú organizáciu, efektivitu, aj náladu. Nateraz to bolo jasne viditeľné na mnohých miestach – kde máme rezervy, skryté zdroje, nevyužité poznatky a vedomosti, na ktorých budeme môcť stavať a očakávať lepšie výsledky. Identifikácia týchto aspektov je základným krokom k dosiahnutiu našich cieľov.

Úlohy sme zhrnuli do 5 krokov:


Najskôr nás čaká zhromažďovanie informácií. V tomto smere sú užitočné kolektívne a individuálne skúsenosti, osvedčené postupy, ale aj zlyhania. Kolegovia určite radi poskytnú odporúčania a tipy, hlavne, keď vedia, že tie poslúžia k nastaveniu nových procesov. Potom prichádza analýza skúseností nadobudnutých počas krízy: úspech alebo zlyhanie komunikačných kanálov, skúsenosti s transformačnými procesmi, interná a externá komunikácia, ochrana osobných údajov, logistika – množstvo dôležitých a cenných informácií.


Po dokončení analýzy sa vygeneruje zoznam nedostatkov či procesov, ktoré chýbajú, alebo sú zastaralé. S veľkou pravdepodobnosťou budú do tohto balíka patriť protokoly o krízovej situácii, projektový manažment aplikovaný vo virtuálnom priestore a prepísanie kultúry meeting – mailingu.


Aktualizované procesy následne musíme efektívne

komunikovať v rámci celej organizácie.


Organizácia prechádza skúškou a teraz sa ukáže, či zvládla túto krízovú situáciu. Ak sme zistili nedostatky, musíme ich napraviť, či sa jedná o manažérske komunikačné zručnosti, podnikovú kultúru, alebo vzájomnú podporu.


Nasledujúce týždne a mesiace budú zaujímavé - bude to o znovu získávaní dôvery trhov, o zachovaní hodnôt ťažko vybudovanej značky zamestnávateľa, o dosiahnutí udržateľného rozvoja organizácie, teda, bude sa rozhodovať o dohľadnej budúcnosti. Dobre vieme, aké ťažké je niečo plánovať, ak je budúcnosť neistá. Avšak, ak veríme v to, že život sa čoskoro vráti do normálnych kolají, naše vynaložené úsilie sa mnohonásobne vráti.


"Nasledujúce týždne budú o znovu získávaní dôvery trhov, o zachovaní hodnôt ťažko vybudovanej značky zamestnávateľa a o dosiahnutí udžateľného rozvoja organizácie."


Mezriczky László

konateľ

Ispiro Consulting Kft.

21 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page