top of page

Rok 2022 očami CEO WHC Slovakia

Dovoľte mi, aby som v krátkosti zhrnul udalosti posledného obdobia, ktoré podľa môjho názoru významne ovplyvňujú trh práce, a tým aj náš a Váš každodenný život.
V prvej polovici roka 2022 sme sa pripravovali na to, že obmedzenia zavedené kvôli pandémii COVID budú zrušené a my budeme môcť začať žiť s tým, že už nebudú ovplyvňovať náš každodenný život. Nemali sme sa dlho z čoho radovať, pretože vo februári vypukla vojna v našom východnom susedstve, na Ukrajine.


Táto situácia priniesla významné zmeny aj z hľadiska práce. Do krajiny začala prúdiť ukrajinská pracovná sila, pričom sa zvýšil najmä prílev žien. Zmena legislatívy viedla k väčšej slobode zamestnávania ukrajinských pracovníkov, ale v niektorých ohľadoch tiež znížila príťažlivosť pre ukrajinských pracovníkov - už nie sú viazaní k podniku dvojročnou zmluvou a čaká ich flexibilnejšie prostredie, čo im uľahčuje zmenu zamestnania.


Na trhu je stále veľký dopyt po pracovnej sile, naše objednávky sa zvyšujú, ale zároveň je čoraz ťažšie nájsť pracovníkov. Nejde o nedostatok pracovných síl, skôr môžeme povedať, že dochádza k toku pracovnej sily - od jedného zamestnávateľa k druhému. Preto je udržanie zamestnancov dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.


V druhej polovici roka sa na Slovensku prejavila výrazná potreba zahraničnej pracovnej sily. Bohužiaľ, na Ukrajine stále prebieha vojnový konflikt, a preto sa opatrenia týkajúce sa pracovnej sily z krajín mimo Ukrajiny časovo a finančne zvýšili vzhľadom na pracovné zaťaženie oddelenia pre cudzincov.


Slovensko naďalej čelí vážnemu nedostatku pracovnej sily, čo si vyžaduje náhradu pracovnej sily z tretích krajín.

Stojí za to pozrieť sa na situáciu na trhu práce v susednom Maďarsku, kde sa so zahraničnými pracovníkmi zaobchádza flexibilnejšie - s kratšími časmi konania a nižšími nákladmi. Dúfajme, že Slovensko čoskoro podnikne kroky k uľahčeniu, pretože pracovná sila je veľmi potrebná a nie je možné ju obsadiť z miestneho trhu.


Zatiaľ navrhujeme, aby sa znižovanie nedostatku pracovnej sily začalo udržaním pracovnej sily. Je potrebné neustále motivovať zamestnancov a merať ich spokojnosť.


Musíme úzko spolupracovať s našimi partnermi, aby sme prijali potrebné opatrenia na udržanie našej pracovnej sily. Bolo by tiež veľmi dôležité nastaviť správne procesy nástupu do zamestnania a využívať výstupné pohovory, aby sa správne lokalizoval problém, ktorý spôsobuje časté odchody zamestnancov. Toto sú len dva z nástrojov, ktoré sa dajú použiť. Je dôležité spomenúť, že podľa našich skúseností nie je plat dôvodom výpovede zamestnancov, pretože jeho výšku si uvedomujú už pri nástupe do zamestnania. K odchodu vedú skôr pracovné podmienky, resp. problémy, ktoré sa vyskytnú na pracovisku, pretože sa nedajú predvídať.


Spolupráca medzi spoločnosťami je v súčasnej situácii dôležitá a spoločnosť WHC je otvorená konzultáciám, preto vyzývame všetkých našich partnerov, aby nás s dôverou kontaktovali.


S pozdravom,

Arnold Bozi

CEO

WHC Slovakia


WHC Slovakia je dlhodobým podporovateľom a sponzorom združenia HR Fórum.

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page