top of page

Rozhovor s odborníčkou - PhDr. Aneta Vančová, PhD., MCC

Aneta Vančová sa venuje výberu správnych ľudí do tímov a tvorí rozvojové programy. Zameriava sa na manažérske a tzv. mäkké zručnosti.




Povedzte nám niečo o sebe! Kde ste študovali a prečo ste si vybrali práve toto povolanie?

V práci sa venujem výberu a rozvoju zamestnancov. Klientmi sú najmä korporátne spoločnosti a ich zamestnanci. Na konzultácie ku mne chodia aj individuálni klienti, s ktorými sa venujem najmä pracovnej a životnej oblasti. Pracujem ako kouč, lektor a konzultant. Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu so zameraním na pracovnú a sociálnu psychológiu. Neskôr som získala titul PhDr. v odbore psychológie a PhD. v oblasti pedagogickej, školskej a poradenskej psychológie. Som atestovaný pracovný a organizačný psychológ - momentálne si zvyšujem kvalifikáciu postgraduálnym štúdiom v odbore klinickej psychológie ukončením atestáciou. Som medzinárodne certifikovaný kouč MCC (Master Certified Coach). Som medzinárodne certifikovaný používateľ Hoganovej diagnostiky a používateľkou prístrojovej diagnostiky Schuhfried, ktoré používam aj vo svojej praxi. A autorka knihy Manuál (ne)manažéra.


Čo je pre Vás na tejto profesii najzaujímavejšie?

Vidieť ako sa ľudia – klienti posúvajú, rastú, cítia sa lepšie. Jednoducho povedané, keď vidíte, že Vaša práca má zmysel a samotní klienti Vám to povedia.


Ako vyzerá Váš typický pracovný deň?

Typický pracovný deň je, že každý deň je iný 😊 Sú dni keď celý deň školím. Iné dni mám individuálne stretnutia s klientmi a mám aj administratívne dni, kedy trochu času povenujem aj písaniu mojej ďalšej knihy – prvá je Manuál (ne)manažéra. Počas semestra sú aj dni, ktoré trávim na akademickej pôde, kde pôsobím ako externý pedagóg na dvoch predmetoch, prípadne na pozvaných prednáškach. A niektoré dni je to kombinácia tohto všetkého 😊


Môžete nám prezradiť, s akými spoločnosťami spolupracujete?

Spolupracujem s rôznymi typmi spoločnosti – od malých podnikateľov cez stredne veľké spoločnosti až ku korporátom. Referencie, ktoré môžeme zverejniť, sú zverejnené na web stránke www.advanca.sk.

Nájdete tam spoločnosti ako aj individuálne spätné väzby priamo od ľudí, ktorí sa u nás zúčastnili výberu, rozvoja alebo vzdelávania.


Ako hľadáte a vyberáte tých správnych ľudí na vedúce pozície?

Pre nás je dôležité v prvom rade vedieť, o akú pozíciu sa jedná, aké sú očakávania na danú pracovnú pozíciu. Následne vyskladáme profil „ideálneho“ kandidáta a vyberáme vhodné metódy pre daný výber. Často jednu z metód používame aj diagnostiku pozostávajúcu z osobnostných, výkonových a motivačných dotazníkov, pridávame aj individuálne alebo skupinové aktivity.


Vo vedúcich pozíciách stále vidíme viac mužov než žien?

Myslím, že to veľmi záleží aj od sektoru, v ktorom daná spoločnosť pôsobí a v neposlednom rade od kultúry spoločnosti. Čim ďalej sa viac stretávam s tým, že samotné firmy si dávajú za cieľ zvyšovať/ udržiavať balans v rámci možností, ktoré majú.





Čo je vlastne firemná kultúra? Prečo je to taká dôležitá? Ako môžu ju ovplyvniť manažéri a zamestnanci?

Firemná kultúra sú hodnoty spoločnosti, ktoré daná spoločnosť zastáva, prezentuje sa s nimi smerom navonok ako aj dovnútra spoločnosti. Prejavuje sa v správaní, je to akýsi morálny kompas, zásady ne/vhodného správania. Firemná kultúra by mala ísť ruka v ruke s cieľmi a víziami spoločnosti. Firemnú kultúru treba v prvom rade žiť a nie len o nej rozprávať. Manažér by mal byť príkladom hodnôt, ktoré daná spoločnosť zastáva. V niektorých firmách sa stretávam s tzv. ambasádorom danej hodnoty, t.j. akýsi role model aj pre iných. Ľudia si ho vyberajú sami spomedzi seba, nemusí to byť manažér. V rámci výberu a rozvoja je firemná kultúra veľmi dôležitá, keďže podľa nej vieme určiť, či daný kandidát sa bude v danej spoločnosti dobre cítiť, budem vedieť v nej „fungovať“.


Čo si myslíte o „home office“? Aké sú pozitívne a negatívne dôsledky práce z domu?

Že je najvyšší čas sa vrátiť do office-u 😊 Tak ako každá vec aj home-office má svoje výhody a nevýhody. Všetkého veľa škodí a preto je vhodné opäť začať pracovať na sociálnych vzťahoch a vrátiť sa do office-u. Kombinovaná forma sa javí ako celkom vhodná forma práce do budúcna.


Ako hodnotíte odborné fórumy, stránky v oblasti ľudských zdrojov?

Je fajn, že sa o HR veciach rozpráva, ľudia diskutujú, chcú navzájom zdieľať. Moje také osobné prianie je, aby sme neprepadali trendom a pozerali aj na HR témy z hľadiska efektívnosti a dopadu na všetky zúčastnené strany, ideálne v dlhodobejšom horizonte.



Viac o Anete Vančovej a portfóliu sa môžete dozvedieť na www.advanca.sk a www.anetavancova.sk

29 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page