top of page

Top medzinárodné spoločnosti, ale aj armáda používa nasledovnú metódu...

Marec 2020 nám všetkým ukázal, že obdobie plánovania sa skončilo. Vedúci pracovníci majú za úlohu zabezpečiť nielen úspešné fungovanie, ale mnohokráť sa musia popasovať vyslovene s prežitím spoločnosti.


V takýchto prípadoch je dôležitá odborná pripravenosť stredného a vrcholového manažmentu v nasledovných aspektoch:


  1. udržiavanie motivácie a odhodlania zamestnancov napriek rastúcim vonkajším tlakom;

  2. zabezpečenie prosperujúcej spoločnosti správnym výberom stratégie a dôslednou implementáciou;

  3. riešenie konfliktov s vnútornými a vonkajšími aktérmi;

  4. posilnenie odolnosti spoločnosti vytvorením vnútornej integrácie a vysoko produktívnych pracovných skupín;

Príprava manažérov


Maďarský online program FLIGBY pre riadiacich pracovníkov získal mnoho medzinárodných ocenení a používajú ho organizácie ako OTP Banka, výrobné závody Samsung alebo tímy špeciálnych jednotiek americkej armády Navy SEAL.


Prostredníctvom programu FLIGBY majú spoločnosti možnosť: • cielene testovať a rozvíjať vodcovské schopnosti svojich vedúcich zamestnancov a účinne zvládať výzvy sveta VUCA; • definovať skupinové a individuálne akčné plány pre riadenie tímov založené na výkone; • spoznať výhody vytvorenia pracovného prostredia založeného na FlOW


FLIGBY je veľmi precízne vypracovaný program, orientovaný na rozvoj manažérskych schopností v podmienkach neustále meniaceho sa prostredia.

FLIGBY je skratkou projektu "FLOW is Good Business", ktorý vytvorili pán profesor Csíkszentmihályi Mihály a spoločnosť Aleas Simulation s maďarskou majetkovou účasťou.


Na Slovensku je spoločnosť Pannon Work Slovakia výhradným predajcom programu FLIGBY.


Čo je FLIGBY a ako funguje?


Cez programu FLIGBY je možné testovanie a meranie 29 základných leadership zručností manažéra a okrem toho vygeneruje podrobný profil manažéra – vedúceho pracovníka na základe jeho výkonu vo virtuálnom prostredí.

Jedná sa o hru v interaktívnom filmovom formáte, v ktorej je povinnosťou hráča manažovať kalifornské vinárstvo, ktoré sa dostalo do vážnych problémov. Denno denne musí prijať rozhodnutia čo sa týka firemnej stratégie a každodenných problémov, pričom má za úlohu aj posilniť svoj tím rozhádaných zamestnancov. Cieľom spoločnosti je, aby vinárstvo vyhralo medzinárodné ocenenie "Spirit of the Wine" a aby bola spoločnosťou, ktorá okrem produkcie profitu vytvára aj atraktívne pracovné prostredie pre svojich zamestnancov.


K dosiahnutiu tohto cieľa je však potrebná efektívna komunikácia s majiteľmi vinohradu a integrácia technológií, zabezpečujúcich rast konkurencieschopnosti. Jedná sa o komplexné formovanie pohľadu vedúcich pracovníkov, prostredníctvom ktorého sa dostane do popredia stav – FLOW.


Všetky rozhodovacie body v simulácii boli zostavené na základe súčasných a reálnych dilem riadenia, v spoločnostiach pôsobiacich v sektore výroby a služieb. FLIGBY získala v Seattle zlatú medailu spoločnosti na “International Serious Play Awards”, preto ju porota vybrala ako najlepšiu svetovú aplikáciu na rozvoj manažérov – vodcov. (seriózna hra). Hmatateľné výsledky sú zaručené online konzultáciami a diskusiami vedenými kvalifikovanými inštruktormi.Prezentácia a ukážka programu FLIGBY je k dispozícii členom HR Fóra kliknutím sem.


23 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page