top of page

Vytvorenie „skúsenosti“ v procesoch HR - uchádzači

Tento rok musíme veľa vecí prehodnotiť. Nové výzvy sa objavili aj z pohľadu ľudských zdrojov. Zdá sa, že na vyriešenie týchto výziev musíme vytiahnuť svoje najúprimnejšie Ja.


Počuli sme veľa o vytváraní brandingu zamestnávateľa. Je to síce stále relevantné, no do popredia sa súčasne dostáva aj „skúsenosť so zákazníkom“. V tomto blogovom príspevku sme sa pokúsili zhrnúť do bodov, aké kroky môžeme podniknúť, aby sme počas procesov HR vytvorili správnu zákaznícku skúsenosť.

V prvej kapitole sme sa zaoberali náborom.Podanie žiadosti


Vždy sa snažíme do inzerátu vložiť čo najviac informácií. Aj keď to robíme napríklad v nadpisoch, už to veľmi pomáha v orientácii.


Uľahčite uchádzačom prihlášku. Pre najlepšiu možnú skúsenosť umožnite kandidátom poslať správu a pokračovať cez rozhranie cez personálne oddelenie.


Nezabudnite odpovedať na všetky životopisy a správy, ktoré dostanete. Môžete tiež použiť automatizované správy, ale je vždy lepšie venovať čas a odpovedať uchádzačom.


Všetci naši uchádzači sú dôležití, pretože sa v budúcnosti môžu znova uchádzať o inú pozíciu v našej spoločnosti, pre ktorú ich môžeme dokonca považovať už za úplne vhodných - práve preto záleží na tom, aký obraz si o sebe vytvoríme.


Poskytovanie informácií, zákaznícky servis


Správne informácie sú zásadným aspektom, ak chceme vytvoriť kvalitný zákaznícky zážitok. Pri poskytovaní informácií musíme dať všetkým uchádzačom možnosť byť plne informovaní o podmienkach danej pracovnej pozície.


Je veľmi pravdepodobné, že počas prvých telefonických otázok budú záujemcovia klásť otázky, na ktoré by sme nechceli odpovedať. Vtedy máme pocit, že musíme niečo zahmliť, neprezradiť a dávať si pozor na slová. Pravdou je, že to žiadateľ okamžite pocíti na druhom konci telefónu. Nebojte sa odpovedať na otázky. Najkratšia je vždy priama cesta.


V prípade otázok prostredníctvom e-mailu sa pokúste nadviazať aspoň jeden telefonický rozhovor pred osobným stretnutím. To nielenže pomáha obom stranám spoznať sa, ale uľahčuje aj prvé okamihy osobných stretnutí.


Pracovné pohovory


Je dôležité, aby ktokoľvek koho voláme na pracovný pohovor, cítil, že je tam kvôli nejakému dôvodu a oprávnene. V obidvoch prípadoch poučte kandidáta o vlastnostiach, na základe ktorých sme ho pozvali na pohovor.


Počas pohovoru nevzbudzujte v uchádzačoch márne nádeje. Ak v priebehu pohovoru budeme mať pocit, že nehovoríme so správnym kandidátom na danú pozíciu, presmerujeme rozhovor na otvorené pozície, pre ktoré by bol vhodnejší.


Po ukončení pohovorov by mali byť uchádzači primerane informovaní. Ak je naša odpoveď nie, vysvetlite prečo. Snažte sa o profesionalitu - uchádzači by sa nemali cítiť odmietnutí z osobných dôvodov.


Nezabudnite sa na konci série pohovorov opýtať kandidátov, ako sa cítili. Je to dôležité urobiť po prijatí alebo odmietnutí kanditáta, aby ste dostali úprimnú odpoveď.

Odpovede z tohto článku poskytujú dôležité informácie a pomáhajú nám zlepšovať naše procesy a zvyšovať spokojnosť zákazníkov v budúcnosti.


V druhej kapitole sa budeme zaoberať vývojom „zamestnaneckej skúsenosti“


Mgr. Gábor Madari

manažér marketingu

40 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page