top of page

WHC Slovakia už aj v Bratislave

Spoločnosť WHC Slovakia s potešením oznamuje, že otvorila ďalšiu pobočku na Slovensku, v Bratislave, na adrese Tomášikova 17. Otvorenie novej kancelárie má slúžiť predovšetkým na koordinovanie projektov v regióne a spojiť miestnych pracovníkov s lokálnymi zamestnávateľmi.Nová kancelária v Bratislave po Dunajskej Stredy a Trnavy je v poradí už treťou kanceláriou spoločnosti WHC Slovakia. Cieľom týchto strategicky umiestnených kancelárií je expanzia na západnom Slovensku v oblasti poskytovania komplexných HR služieb. Starostlivo koordinovaná práca kancelárií pomáha spoločnosti poskytovať najlepšie možné služby svojim partnerom.


WHC Slovakia má tiež jasný cieľ expandovať do ďalších miest v krajine, pričom sa spolieha na úspech jestvujúcich kancelárií na západnom Slovensku.

14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page