top of page

WHC vstúpila na Slovenský trh - WHC Slovakia

WHC vstúpila na Slovenský trh. Poskytovateľ HR služieb je prítomný už v piatich krajinách. Maďarská skupina WHC kúpila majetkový podiel v slovenskom podniku, ktorá za zaoberá poskytovaním HR služieb. Na základe transakcií skupina WHC, poskytujúca personálne služby prevádzkuje svoje vlastné kancelárie už v piatich krajinách.
WHC sa stala vlastníkom poskytovateľa HR služieb s názvom Pannon-Work Slovakia, ktorý pôsobí na slovenskom trhu už 15 rokov. Táto slovenská spoločnosť bude svoju činnosť vykonávať pod menom WHC Slovakia. WHC si kladie za cieľ stať sa do piatich rokov kľúčovým hráčom na slovenskom trhu v oblasti prenájmu a sprostredkovania zamestnania.

Spoločnosť WHC, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním a leasingom pracovných síl, zamestnávaním študentov a brigádnikov či mzdovým účtovníctvom, má okrem ôsmich maďarských kancelárií akvizície aj v Rakúsku, Srbsku, na Slovensku a Ukrajine.


"Verím v to, že akvizícia prinesie mnoho príležitostí pre obe spoločnosti. WHC získava majetkovú účasť v slovenskej spoločnosti s 15 ročnou históriou v oblasti poskytovania HR služieb, naša spoločnosť má zasa možnosť rásť prostredníctvom synergií. Myslím si, že v dnešnom stále sa meniacom prostredí stavajú pesimisti okolo seba múry a optimisti práve naopak, siahnu po všetkom možnom pre dosiahnutie svojho cieľa, čo je aj náš prípad. "

Arnold Bozi, konateľ a spolumajiteľ WHC Slovakia


"Myslím si, že je to veľmi dôležitý míľnik v živote WHC. Sme poprední poskytovatelia HR služieb v Maďarsku a naším cieľom je pripojiť sa k popredným poskytovateľom služieb aj na Slovensku. Spolu s Aroldom a jeho tímom si stanovíme podobné, ba i väčšie ciele."

Peter Berta, CEO WHC


"S Arnoldom sa poznáme veľmi dlho, profesionálne uznávame jeho prácu. Viem o ňom, že vyznáva také firemné hodnoty, ktoré sú veľmi blízke hodntám WHC. Naším spoločným cieľom je stať sa popredným poskytovateľom HR služieb na slovenskom trhu. Veľmi sa teším na túto spoluprácu, pretože si myslím, že je všetko dané k dosiahnutiu spoločných úspechov."

Göltl Viktor, konateľ WHC
38 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page