top of page

Zaujímavé štatistiky - vývoj cien vo výrobnej sfére

Updated: Dec 14, 2022

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v máji oprotiaprílu vzrástli o 0,9 %. Vzrástli ceny dodávky elektriny a plynu o 1,5 %, dodávky vody a odpadov o 0,8 % a priemyselnej výroby o 0,6 %. Klesli ceny ťažby a dobývania o 0,5 %.V priemyselnej výrobe vzrástli ceny chemikálií o 3,5 %, drevených výrobkov o 3,4 %, kovov o 2,8 %, koksu a ropných produktov o 1,9 %, strojov inde nezaradených o 0,7 %, potravín spolu s cenami elektrických zariadení o 0,2 % a farmaceutických výrobkov o 0,1 %. Ceny počítačových výrob­kov ostali nezmenené. Klesli ceny ostatnej výroby o 1,4 %, ceny textilu a kože o 0,7 %, výrobkov z gumy a plastu o 0,4 % a dopravných prostriedkov o 0,2 %.

V máji 2021 v porovnaní s májom 2020 ceny priemyselných výrobcov pre tu­zemský trh vzrástli o 3,5 %. Zvýšili sa ceny ťažby a dobývania o 7,8 %, dodávky vody a odpadov o 6,2 %, priemyselnej výroby o 5 % a dodávky elektriny a plynu o 0,7 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny koksu a ropných produktov o 58,8 %, chemikálií o 33,1 %, kovov o 9,6 %, drevených výrobkov o 7,5 %, ostatnej výroby o 4,3 %, elektrických zariadení o 2,6 %, far­maceutických výrobkov o 1,8 %, potravín o 1,4 % a výrobkov z gumy a plastu o 1,2 %. Klesli ceny textilu a kože o 3,6 %, strojov inde nezaradených o 3,2 %, dopravných prostriedkov o 3 % a počítačových výrob­kov o 0,7 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov o 0,4 %, a to vplyvom zvýšenia cien ťažby a dobývania o 5,7 %, dodávky vody a odpadov o 4,5 % a priemyselnej výroby o 0,6 %. Znížili sa ceny dodávky elektriny a plynu o 0,3 %.

Ceny priemyselných výrobcov za export v máji oproti aprílu vzrástli o 2,1 %. Vzrástli ceny dodávky vody a odpadov o 16,8 %, dodávky elektriny a plynu o 7,9 % a priemyselnej výroby o 2 %. Klesli ceny ťažby a dobývania o 1,3 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny výroby koksu a ropných produktov o 14,6 %, počítačových výrobkov o 5,3 %, chemikálií o 4,3 %, drevených výrobkov o 4,2 %, kovov o 3,6 %, potravín o 0,6 %, dopravných prostriedkov spolu s cenami elektrických zariadení zhodne o 0,5 %, ceny textilu a kože o 0,4 % a farmaceutických výrobkov o 0,1 %. Klesli ceny výroby strojov inde nezaradených o 1,2 %, ostatnej výroby o 0,3 % a výrobkov z gumy a plastu o 0,1 %.

V máji 2021 v porovnaní s májom 2020 exportné ceny vzrástli o 5,8 %. Vyššie boli ceny dodávky vody a odpadov o 46,2 %, ťažby a dobývania o 19,9 %, dodávky elektriny a plynu o 10,2 % a priemyselnej výroby o 5,6 %.

V priemyselnej výrobe sa zvýšili ceny koksu a ropných produktov o 48,8 %, chemikálií o 28,3 %, počítačových výrobkov o 13,5 %, kovov o 11,4 %, elektrických zariadení o 8,2 %, drevených výrobkov o 4,3 %, ostatnej výroby o 4 %, výrobkov z gumy a plastu o 3,5 %, strojov inde nezaradených o 1,1 %, textilu a kože o 0,8 % a ceny potravín o 0,6 %. Znížili sa ceny dopravných prostriedkov o 0,8 % a farmaceutických výrobkov o 0,4 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka ceny priemyselných výrobcov pre export vzrástli o 1,2 %, a to vplyvom zvýšenia cien dodávky vody a odpadov o 11,3 %, ťažby a dobývania o 8,9 % a priemyselnej výroby o 1,3 %. Znížili sa ceny dodávky elektriny a plynu o 1,4 %.


Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

32 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page